MILJÖ

Vi på ETG reparerar och underhåller lastpallar för att ge dem ett längre liv.
Vår målsättning är att träemballaget ska kunna återanvändas många gånger med bibehållen hög kvalitet.

Vi har egna lastbilar vilket gör att vi hela tiden kan planera våra transporter på ett så miljövänligt sätt som möjligt.